Garantiebeleid

Het garantiebeleid omvat volgende onderwerpen:

  1. Herroepingsrecht
  2. Garantiebeleid

1. Herroepingsrecht

De consument dient bij levering na te gaan of de Canopy producten overeenkomen met de bestelling. Gelieve via e-mail naar canopy@canopy.be zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de goederen, contact met ons op te nemen indien dit niet het geval zou zijn.

De consument heeft het recht de aankoop binnen de 14 dagen te annuleren wanneer de verkoop online of op afstand plaatsvindt. Deze periode van 14 kalenderdagen is te rekenen vanaf de levering van de bestelling. De consument hoeft geen reden voor annulering te geven. Om van uw herroepingsrecht te genieten, meldt u ons via e-mail naar canopy@canopy.be dat u wilt afzien van uw aankoop.

Het volledige product dient in onbeschadigde en ongebruikte staat geretourneerd te worden. Verder moet het product in de originele verpakking worden teruggestuurd. Van zodra wij de teruggestuurde producten onbeschadigd ontvangen, wordt de betaalde aankoopprijs van uw bestelling terugbetaald. Alle verzendingskosten zijn voor rekening van de klant.

Het herroepingsrecht kan niet worden ingeroepen indien het goederen betreft die specifiek volgens de wensen van de individuele klant werden ontworpen (vb. logo opdruk).

2. Garantiebeleid

Algemene garantietermijn

Voor elke aankoop van artikelen uit ons vouwtenten, accessoire en Starshade gamma heeft u recht op 2 jaar garantie op productiefouten (zoals stiksels en waterproofing) die voorkomen bij een normaal gebruik en onderhoud of wanneer het product niet overeenstemt met de beschrijving. Deze garantieperiode is van toepassing vanaf het moment van levering.

Uw garantie inroepen

Indien u gebruik wilt maken van uw garantie neemt u hiervoor via e-mail naar canopy@canopy.be contact met ons op. Gelieve een kopie van uw aankoopbon/factuur, een beschrijving van de reden waarom u van de garantie gebruik wil maken en enkele foto’s toe te voegen indien u een product wilt ruilen of ter reparatie wilt aanbieden. Canopy bevestigt binnen de 5 werkdagen of uw aanvraag voor garantie al dan niet aanvaard wordt en wat de acties zijn die u dient te ondernemen. Indien uw aanvraag aanvaard wordt zijn de retourkosten voor onze rekening.

Gevallen waarin de garantie niet van toepassing is

De garantie dekt volgende aspecten niet: schade door opzet, grove onachtzaamheid, nalatig onderhoud, onjuist onderhoud met behulp van onjuiste reinigingsproducten, behandelings- en kleurstoffen, onjuiste montage en opslag, schimmelvorming, slijtage, schade na gebruik in abnormale weersomstandigheden en gebruik dat in strijd is met de bijgevoegde instructies. Verder kan u zich ook niet beroepen op de garantie indien er wijzigingen aan het product zijn aangebracht die zonder de toestemming van Canopy zijn uitgevoerd en indien u geen aankoopbon of factuur kan voorleggen.

Realistisch gebruik

Canopy biedt verschillende productgamma’s aan voor occasioneel, frequent en professioneel gebruik. De garantie kan enkel worden toegepast indien het realistische gebruik in overeenstemming is met het aangewezen gebruik van elk van de producten. Canopy behoudt het recht om onafhankelijk deze beoordeling te maken bij de beslissing van de aanvaarding van de aanvraag tot herstelling of vervanging.

Canopy biedt geen andere garantie en is verder niet aansprakelijk voor gevolg- of incidentele schade of letsels ten gevolge van het gebruik van Canopy producten.

Contactgegevens

Bij vragen over het garantiebeleid kan u ons contacteren via canopy@canopy.be.